Baring Schilders is in het bezit van VOL-VCA, maar wat betekent dit?

Wat is VCA?

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

De training Basisveiligheid (B-VCA) is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers. Het doel van deze VCA-training is medewerkers bewust maken van de (verborgen) risico's tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaarlijke situaties. Daarnaast wordt geleerd hoe medewerkers zo veilig mogelijk met deze gevaarlijke situaties kunnen omgaan.

De training veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) is bedoeld voor alle leidinggevenden. Het doel van deze VCA-training is leidinggevenden bewust maken van de (verborgen) risico's tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaarlijke situaties. Daarnaast wordt geleerd hoe leidinggevenden zo veilig mogelijk met deze gevaarlijke situaties kunnen omgaan.

Voordelen van VCA-certificatie voor alle partijen en de maatschappij

Minder verwondingen, minderverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.